Bezpečnosť

Na čo by sme mali dbať? Jednou z mnohých výborných vlastností systémov MULTIBETON® je bezpečnosť, ktorá sa odráža v nasledujúcich bodoch:

  • Vyškolené a skúsené odborné montážne firmy pre projektovanie aj inštaláciu
  • Montáž rúrkového systému MULTIBETON® pomocou oceľovej lišty MB s príchytkami. Nepoužívame žiadna upevnenie, ktoré porušujú fólie alebo izoláciu, ani žiadne plastové lišty s vyčnievajúcimi hranami.
  • Montáž pri vysokých teplotách pre rúrkové systémy bez napätia, čím sa zvyšuje životnosť na maximum.
  • Kvalita materiálu, ktorá zďaleka prevyšuje normové hodnoty.
  • Prvotriedne laboratórne doklady s ohľadom na teplotné, chladiace skúšky, skúšky oderu, trvanlivosť, rozpínavosti a odolnosti voči nárazom.
  • Sústavná kontrola a dozor vo výrobnom závode spoločnosti MULTIBETON® vykonávaná nemeckým inštitútom TÜV, skúšky vykonáva rakúska TGM a iné nezávislé európske skúšobne.
  • Integrovaná a vyladená technika pre mazaninu, pretože spoločnosť MULTIBETON® je výrobcom prísad do mazaniny.
  • Príkladná kulance spoločnosti MULTIBETON® v spojení s poistením zodpovednosti za výrobok, ktoré však nebolo po celú dobu existencie podlahového kúrenia MULTIBETON® nikdy využité.
  • Záruka spoločnosti MULTIBETON® – doživotná.