Modulačný systém – pokládková geometria

MULTIBETON sa výrazne odlišuje od konkurencie

Pretože každá časť podlahy v miestnosti vzhľadom na orientáciu svetových strán, prestupov tepla cez steny,okná a pod…má iné tepelné straty. Voda v potrubí podlahového kúrenia má v každom mieste inú teplotu. Všetky tieto skutočnosti musia byť zohľadnené aby teplota v miestnosti bola všade rovnaká a dosiahol sa maximálny tepelný komfort a úspora energie. To je možné dosiahnuť modulačným systémom – pokládkovou geometriou od MULTIBETON-u spolu  s jeho plánovacím softwarom.