Prínos pre zdravie

Zvlášť dnes, keď všeobecné znečistenie vzduchu vzbudzuje čoraz väčšiu pozornosť u všetkých zodpovedných ľudí , dbajú tiež stavebníci čoraz viac na kúrenie, ktoré by bolo zdraviu prospešné.

Vďaka malému teplotnému rozdielu medzi teplotou vzduchu v izbe a povrchovou teplotou podlahy sa vytvára útulné a zdravé izbové klíma , ktoré je navyše ešte energeticky úsporné.

Myslite tiež na svoje deti, ktoré si často hrajú a lezú na podlahe. Temperovaná podlaha je nielen príjemná, ale neexistujú tu žiadne ostré alebo vyčnievajúce hrany vykurovacích telies, ktoré môžu byť pre Vaše deti nebezpečné. Tiež výrazné zníženie množstva prachových roztočov v koberci v porovnaní s tradičnými typmi vykurovania je veľmi dôležitým faktorom, zvlášť pri blízkom kontakte detí s podlahou.
Kúrenie MULTIBETON® = zdravá izbová klíma

Lebo k zdravému vykurovanie patrí neodmysliteľne:

  • zdravý vzduch
  • chladná hlava
  • teplé nohy
  • mierna izbová teplota

A presne toho možno jednoducho dosiahnuť pomocou podlahového kúrenia MULTIBETON®. Budete sa cítiť príjemne a zdravo.