Záruka

MULTIBETON® poskytuje na svoje systémové rúrky doživotnú záruku na materiál , krytú u známej poisťovne. Nárok na záruku zo strany investora nemusel byť u MULTIBETON-u zatiaľ nikdy uplatnený , pretože v priebehu mnohých desaťročí nevznikla jediná škoda spôsobená chybou materiálu .

Suroviny pre systémové rúrky MULTIBETON® sú spracovávané šetrne a starostlivo, aby bola zaručená maximálna adaptácia na poter so zodpovedajúcim prenosom tepla .

Nie je nám známe, že existujú na trhu plastové potrubia, ktoré je možné zaliať horúcim asfaltom, MULTIBETON do exteriérov sa zalieva tiež asfaltom – takú tepelnú záťaž znesie len TRUBKA MULTIBETON.