Testy trubiek

Porovnávacia skúška pri vysokej teplote

Do elektrickej pece pri udržiavanej teplote 150 ° C vložíme testované trubky 10-15 cm dlhé a necháme po dobu 2 hodín. Po vybratí z pece rúrka MB zostáva stabilná, dĺžková rozťažnosť nepresahuje 3 %, hliníková vrstva neskĺzne. Na rozdiel od iných konkurenčných trubiek, kde je poškodená ochranná vrstva, majú povrchové trhliny a niektoré sú viditeľne zdeformované.

Test pri teplotách pod bodom mrazu

Testované trubky sú zmrazené po dobu najmenej 24 hodín pri teplote -10 ° C. Rúrky sa po tom testujú na odolnosť proti nárazu . Pri testu ich zasiahne 500 gramové kyvadlo , ktoré vytvára razom zaťaženie 15 joulov. Naša MB trubka nepraská , zatiaľ čo rúrky z PE – RT s takým dopadom lietajú ako sklo.

Porovnávacia skúška ťahom rúrky pod tlakom pri teplote 85 °C

Pre porovnanie sa používa špeciálne zariadenie MAXIMATOR, ktorý skúša rúrky rôznych výrobcov. Každá rúra je dlhá 33 cm, na jednej strane je utesnená čapom z mosadze a na druhý koniec je pripojený kovový adaptér, ako je znázornené na obrázku, potom ponoríme testovanú rúrku do vody, kde sa teplota udržiava na 85 °C a pripojíme k tryske. Po piatich minútach zahrievania rúry a tvarovky na 85 °C, začíname s postupným zvyšovaním tlaku v rúrke a to až do okamihu, kedy dôjde k roztrhnutiu steny potrubia. MB trubka odoláva tlaku až 48 bar, zatiaľ čo iné potrubia max. 18- 22 bar.

Porovnávacie testy na špecifické tepelné predĺženie

Tento test sa skladá z nádrže so zabudovaným elektro-ohrevom, reguláciou teploty, obehovým čerpadlom. Ďalej je tu rozdeľovač a k nemu pripojené potrubie (5 okruhov). Rúrky sú vedené 6 metrov dlhou kovovou drážkou. Potrubie je studené, ohrev vody prebieha mimo potrubia v nádrži. Ako náhle sa voda ohreje na 60 ° C, obehovým čerpadlom dodáme takto nahriatu vodu do potrubia, ktoré sa po chvíli vplyvom teplej vody začínajú rozťahovať . Možno to zreteľne pozorovať, potrubie je poznačené. Tepelná rozťažnosť je u ostatných výrobcov v rozmedzí od 2 cm do 6 cm na 6 metrov. Čo zodpovedá rozťažnosti 0,3 – 1 %. Značkové MB potrubie má rozťažnosť nie viac ako 0,3 %.

Skúška odolnosti proti ohýbaniu rúrky (popraskanie)

Jeden meter potrubia, sa pri izbovej teplote ohýba s polomerom ohybu 10 cm. Po 6500 ohyboch sa vykoná kontrola potrubia, kde na vonkajšej tak i na vnútornej strane je absencia trhlín. Tiež nedochádza k stratifikácii vrstiev (plast, hliník).