Vykurovanie v exteriéri

Trubky znesú aj zalievanie horúcim asfaltom

Už v 80. rokoch minulého storočia boli do liateho asfaltu položené prvé systémy MULTIBETON. Prvými lastovičkami sa stalo vykurovanie vonkajších plôch u vjazdov do garáží, ktoré mali byť v zime udržiavané bez snehu a ľadu, zvlášť u hotelových zariadení napr. V Rakúsku, potom sa pridali ďalšie oblasti: od prednádražia vo Švajčiarsku, cez mosty vo francúzskych Alpách, príjazdovú cestu konzervárne v pohorí Centrálne Masív, až po odstavnú plochu veľkého výrobcu poľnohospodárskej techniky a iné ďalšie.

Vzhľadom k tomu, že teplota asfaltu sa pri pokládke pohybuje okolo 200 ° C, je materiál rúrok podlahového kúrenia vystavený špeciálnym nárokom.

Z početných systémov podlahového vykurovania s plastovými rúrkami, ktoré sa vyskytujú na trhu, je systémová rúrka MB-Euro doteraz jediná, ktorá týmto vysokým teplotám odolá. Teplotná odolnosť sa tiež vo firemnej laboratóriu MULTIBETONu podľa EN 743 pravidelne testuje: pri takzvanej skúške skladovania v teple sa vzorky umiestnia na dve hodiny do rúry predhriatej na 150 ° C +/- 1 ° a následne sa testuje ich tvarová stálosť a zmršťovanie.

Už pri týchto – pre liaty asfalt – relatívne nízkych teplotách vychádzajú rúrky MULTIBETON® z testu ako osamelý víťaz.